Wie zijn wij

Wij zijn werkgroep Struggel, onderdeel van stichting Bijbels Beraad M/V.

  • Wij als werkgroep (bestaande uit mannen en vrouwen) hebben zelf ervaring met homoseksuele gevoelens.
  • Wij geloven dat de Bijbel ons oproept om als christenen klaar te staan voor elkaar. Dit willen wij doen in afhankelijkheid van God.
  • Wij geloven dat God, onze Schepper een seksuele liefdesrelatie heeft voorbehouden aan één man en één vrouw in een monogaam huwelijk.
  • Wij willen je een luisterend oor bieden bij jouw vragen rondom (jouw) homoseksuele gevoelens.
  • Wij willen meedenken in jouw persoonlijke situatie zoveel mogelijk zonder oordeel.

 

scholier

Visie en doel

  • Wij ervaren verlegenheid, vragen en nood rondom dit thema. Daarom gunnen wij het mensen dat ze open kunnen zijn over hun homoseksuele gevoelens en willen wij met hen meedenken.
  • Wij willen het thema homoseksuele gerichtheid beter bespreekbaar maken en ons vertrekpunt daarvoor is de Bijbel.
  • Wij willen klaarstaan voor iedereen die vragen heeft rondom dit thema.

 

ons logo

Ons logo visualiseert onze missie. In het logo is een cocon te zien. Dit wijst op de geslotenheid en het isolement die mensen met homoseksuele gevoelens kunnen ervaren. Uit de cocon worstelt zich een vlinder. Wij zien dat het proces naar echte vrijheid onder christenen met homoseksuele gevoelens een worsteling is, maar vrijheid is mogelijk. Die vrijheid ligt in de relatie met God en medemensen, waarbij de Bijbel ons fundament is.

struggel logo