School

Voor christelijk-reformatorische scholen kan het zoeken zijn naar woorden om een leerling met een homoseksuele gerichtheid en zijn of haar ouders te begeleiden. Wij denken en helpen graag mee. Denk dan aan het trainen van docenten, een leerlingzorgteam of mentoren. Wij leggen hierbij de nadruk om de gesprekken op een passende wijze te voeren, binnen de kaders van de Bijbel. Daarnaast hebben we ook gastsprekers die op een themadag kunnen spreken. Deze ervaringsdeskundigen zijn ook in te zetten om in klassen een presentatie te houden, passend bij de identiteit en visie van de school. Het is ons doel om de school een veilige plaats te laten zijn of te worden voor jongeren met homoseksuele gevoelens.
Via het formulier onderaan deze pagina kun je contact met ons opnemen en een aanvraag doen voor workshops of gastlessen. Aanvragen voor gastlessen en workshops ontvangen wij graag minimaal 8 weken van te voren.

vorming met impact

Onderdeel van INSPIREd

Gastlessen van Werkgroep Struggel kunnen ook via het project INSPIREd worden gegeven. Spreekt dit programma je aan? Neem dan contact op met het IKC voor meer informatie.

INSPIREd is een project vanuit het Interkerkelijke Kenniscentrum voor Kinder- en Jongerenwerk vanuit de kerk. INSPIREd is een workshop programma en zet in op persoonsvorming vanuit een integrale visie, gebaseerd op Bijbelse waarden. INSPIREd gaat middels de workshops op een pakkende manier met leerlingen het gesprek aan over de thema’s die écht spelen. Zie hiervoor ook de brochure.

Wij werken samen met de volgende scholen:

Aanvraagformulier voor scholen

Voor algemene vragen verwijzen wij u door naar het contactformulier.

*aanvragen voor gastlessen en toerusting van personeel ontvangen wij graag minimaal 8 weken van te voren.